Home » The Hague Peace Challenge

Challenging questions for team activity The Hague
Challenging questions for team activity The Hague

Participate in the The Hague Peace Challenge and help create a City of Peace and Justice in the Middle East

Read more in English

It’s 2020. There is peace in the Middle East. To build a foundation for strong co-operation and preserve peace in the region the Peace Conference took place in Al Ispies, a city in the Middle East  on 24 August, 2019.  The countries present decided Al Ispies will be the second city of peace and justice.

As global citizen you get a chance to share ideas and designs for building the new city with professionals. To see if you meet the right qualifications, you and your team are invited to participate in the The Hague Peace Challenge and show your competence. You are to collect useful information, answer questions and complete creative assignments on a trail through The Hague passing international peace organisations and local initiatives. While exploring Hague, you’ll find out about the city and its people and get to know the stories of national and international heroes, leaders and peacebuilders.

As your team is not the only one invited, the more creative you get, the better you answer the questions and the more you collaborate with locals, the more chances you have to win the challenge.  This is your chance to make your mark on history.

More information and registration

Duration: approx. 2,5 hours.

Price: starting from €37.50 p.p., including instructions, game material and game supervisor, excluding entrance fees to museums and other attractions.

The The Hague Peace Challenge is for residents, expats and visitors of The Hague. It’s available in English, Dutch and on request in Spanish.

For more information and registration fill out the form below or write an email to travel(@)veritasvisit.nl.

Stay updated through facebook or twitter

 

Neem deel aan de The Hague Peace Challenge en help mee met de opbouw van een Stad van Vrede en Recht in het Midden Oosten

Lees verder in het Nederlands

Het is 2020. Er is vrede in het Midden- Oosten. Om de samenwerking te verbeteren en de vrede in de regio te handhaven vond op 24 Augustus 2019 de vredesconferentie plaats in Al Ispies, een stad in het Midden- Oosten. De landen vertegenwoordigd hebben besloten dat Al Ispies de tweede stad van vrede en recht zal worden.

Als wereldburger maak je kans om jij jouw ideeën en ontwerpen voor de nieuwe stad delen met professionals. Om te zien of je over de juiste vaardigheden beschikt, zijn jij en je team uitgenodigd om deel te nemen aan de The Hague Peace Challenge. Aan jullie de taak om nuttige informatie te verzamelen, vragen te beantwoorden en creatieve opdrachten te volbrengen op een route door Den Haag langs internationale vredesorganisaties en lokale initiatieven. Terwijl je Den Haag verkent, kom je meer te weten over de stad, de bevolking en de verhalen van nationale en internationale helden, leiders en vredesopbouwers.

Jullie zijn niet het enige team dat is uitgenodigd. Hoe meer creativiteit je laat zien, hoe beter je de vragen beantwoord en hoe meer je samenwerkt met locals, hoe groter de kans dat je de challenge wint. Dit is je kans jouw stempel op de geschiedenis te drukken.

 

Meer informatie en aanmelden

Duur: ongeveer 2,5 uur

Prijs: vanaf €37.50 p.p., inclusief instructies, spelmateriaal en spelbegeleider, entreekosten musea en andere attracties. Minimum 10 deelnemers

De The Hague Peace Challenge is voor bewoners, expats en bezoekers van Den Haag en is beschikbaar in het Engels en Nederlands en op aanvraag in het Spaans.

Meer informatie en aanmelden via het formulier hieronder of door een email te sturen naar travel(@)veritasvisit.nl

 

Blijf op de hoogte via facebook of twitter

 

#celebratepeace #Haguepeacechallenge

Partner  Just Peace Festival

 

Fields marked with an * are required